Strona głowna Wyniki
1. Czy aktualnie podejmuje Pan/Pani pracę podczas studiów?
Tak
Nie
2. Kiedy Pan/Pani zdecydował/a się na podjęcie pracy?
przed rozpoczęciem studiów
podczas studiów pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie)
podczas studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie)
podczas jednolitych studiów magisterskich
podczas studiów trzeciego stopnia (doktoranckie)
podczas studiów podyplomowych

3. Jaki charakter ma Pana/Pani umowa o pracę?
na okres próbny
na czas określony
na czas nieokreślony
zlecenie
o dzieło
bez umowy
inne

4. Co skłania Pana/Panią do podjęcia pracy?
możliwość rozwijania się podczas studiów
chęć zarobienia pieniędzy na własne potrzeby
chęć odłożenia pieniędzy na przyszłość
dzieci lub rodzina na utrzymaniu
pomoc rodzicom/opiekunom
konieczność opłacenia mieszkania/akademika i utrzymania się w obcym mieście
inne

5. Czy aktualna praca Pana/Panią satysfakcjonuje?
Tak
Nie
6. Jaką ilość godzin Pan/Pani przepracowuje w ciągu tygodnia?


7. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna

8. Ile ma Pan/Pani lat?


9. Jaka jest Pana/Pani sytuacja materialna?
bardzo dobra
dobra
raczej dobra
raczej zła
zła
bardzo zła

10. Źródło dochodów:
własna działalność gospodarcza
praca najemna (pracodawca prywatny)
praca najemna (pracodawca państwowy)
praca dorywcza (sezonowa)
stypendium
na utrzymaniu rodziny
inne